DEUTSCH POLSKI
 
 
 

Fotografia z wikipedia.org

Cytat z wikipedia.org:
"Kolonia (niem. Köln posłuchaj  / i do 1919 Cöln, łac. za Rzymian najpierw:
oppidum ubiorum, potem CCAA, Colonia Claudia Ara Agrippinensium, w średniowieczu:
Coellen, w dialekcie kolońskim Kölle) – czwarte co do wielkości miasto niemieckie i największe
w Nadrenii Północnej-Westfalii."

 
Oficjalny portal internetowy Miasta Kolonia
Porozumienie w sprawie ustanowienia współpracy wzajemnej pomiędzy miastami Katowice i Kolonia zostało zawarte 15 marca 1991 roku. Antycypując tym samym Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, zawarty dnia 17 czerwca 1991 roku, oba miasta dowiodły swojego wizjonerskiego myślenia o zbliżeniu pomiędzy Polską i Niemcami, opartego na wymianie kulturalnej, gospodarczej i politycznej.

Z okazji XX-lecia tego partnerstwa miasto Kolonia postanowiło nie tylko spojrzeć wstecz, lecz - ponownie wizjonersko - wnieść wkład na rzecz pogłębienia dialogu i przyszłych stosunków między mieszkańcami, artystami, naukowcami i politykami obu miast. W celu realizacji tego zamiaru miasto Kolonia zaprosiło swoje miasto partnerskie Katowice nad Ren, bowiem wspieranie dialogu i dobrych stosunków polega głównie na bezpośrednich spotkaniach i otwartej wymianie.

W związku z tym, powstał bardzo różnorodny program rozrywkowo-informacyjny, oferowany od początku tego roku w różnych miejscach na terenie miasta.

Za pośrednictwem stowarzyszenia IGNIS e.V. Europejskie Centrum Kultury, które objęło organizację i koordynację projektów, w dniu 26 listopada 2011 roku odbędą się uroczystości kulminujące obchody XX-lecia partnerstwa (patrz: Kolonia gości Katowice).Partnerstwo to: Patrzenie sobie w oczy. Okazywanie wzajemnego zainteresowania. Wzajemne wspieranie się. Wzajemne poznawanie nowego i wspominanie starego. Wspólne poszukiwanie tego, co łączy. Trzymanie się razem w potrzebie. Wspólne świętowanie, przy każdej nadarzającej sięku temu okazji.

Moje rodzinne miasto Katowice leży w sercu Górnego śląska i jest zaliczane do najważniejszych centrów gospodarczych i naukowych w kraju. Jest miastem, któremu nie brak pewności siebie, siły i uroku. Miastem, które zapewnia pracę i wykształcenie, miastem krzewiącym tradycje i zmierzającym ku... Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Otwarty w 1907 Teatr śląski, który nota bene zaprojektował koloński architekt Carl Moritz, po dzień dzisiejszy stanowi centrum śródmieścia.

Katowice i Kolonię nad Renem łączy partnerstwo miast. Czy partnerstwo to ma szanse na sukces?

Tak, ma. Jeśli nie pozostanie li tylko gołosłowną deklaracją polityków. Jeśli poprowadzi mieszkańców obu miast ku przyszłości niewypierającej się i nieprzemilczającej przeszłości, z której nauczy ich wymawiać słowo "MY". Jeśli wykorzysta to, co wspólne, by tkać nić przyszłości, kierując się ciekawością, otwartością i odwagą. Jeśli sprawi: że koloński historyk sztuki z pełnym zaciekawieniem oznajmi: "O, będzie sztuka z Katowic? Muszę to zobaczyć, idę!" że kolońscy uczniowie powiedzą: "Katowice? Pewnie, że znamy! Centrum Górnośląskiego Zagłębia, dużo przemysłu, raz polskie, innym razem niemieckie, każdy dzieciak to wie!" Że kolońscy seniorzy przy kawie stwierdzą: "Nareszcie rozumiemy, co znaczą te trzy skrzydła w pobliżu tego śmiesznego UFO w Katowicach!" Że zapytani młodzi muzycy odpowiedzą: "Spodek? Jasne, znamy Spodek! Tam odbywają się odlotowe imprezy. Niedługo tam się wybieramy! Całą paką! Tam każdy znajdzie coś dla siebie! Czy to na festiwalu Rawa-Blues, na koncertach metal i hardrocka albo na imprezie Techno-Mayday w listopadzie!" Że członek orkiestry filharmonicznej z Kolonii umówi się ze swoim katowickim kolegą w Filharmonii śląskiej na tradycyjny Konkurs Dyrygentów. Że w zakrystii katedry w Kolonii ksiądz lekko wzdychając, powie: "święcenie pokarmów wielkanocnych w Wielką Sobotę, w którym uczestniczyłem w Katowicach, to bardzo piękny zwyczaj!... a kościelny doda: "...i to piwo! Czy Ksiądz próbował piwa w Katowicach? " Że Izba Przemysłowo-Handlowa w Kolonii pod koniec roku podsumuje: "W tym roku znowu się sporo działo z udziałem katowickich przedsiębiorców! Ta współpraca nam też służy. Nie spodziewalibyśmy się tego..." I jeśli Burmistrz Kolonii na posiedzeniu Rady Miasta powie o niej: "Szanowni Państwo, pytacie o środki na partnerstwo miast, to żaden problem! Ostatecznie, to już sprawa szefa!"

Wasza kolonka z Katowic